Bild: 2017-06/1497008396_2006-198.jpg

Arkitektur

Boendet innehåller många delar:

Det sociala
Det konstnärliga
Det tekniska

Varje del är oerhört viktig - det gäller att förmedla dem

Anlita en arkitekt!

2017-06/11.casali-gardsbyggnad-utv
2017-06/13.casali-huvudbyggnad-utvandigt
2017-06/1497006689_14.casali-huvudbyggnad-utvandigt-b
2017-06/casalita-pool-b
2017-06/1497006689_12.casali-gardsbyggnad-utv.b
2017-06/casalita-pool1
2017-06/duschrummet1
2017-06/soris-toa
2017-06/soris-toa2
2017-06/soris-v.rum
2017-06/soris-toa1
2017-06/soris-toa3